družina (7)

Skupno ima družina cca 100 ha vodnih površin.Notranje je organizirana tako, da delujejo njeni člani v petih sekcijah in te so: v Slov. Bistrici, v Slov.Konjicah, v Poljčanah, na Pragerskem in v Oplotnici.Ta organizacija zahteva od ribičev, da so aktivni tako znotraj sekcije, kot na nivoju družine.Sekcije skrbijo za posamezne potoke in ribnike. Na tak način je dnevno aktivnih kar precej članov ribiške družine.Člani se aktivno udejstvujejo na vzreji posameznih vrst rib. Največ vzredijo krapov - letno cca sedem ton, uspešna je tudi vzreja linjev, ščuk in drugih manjših rib.

Naroči se na ta RSS